فرمانده شبكه حقاني شامل لست سياه شد

وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا، بدرالدین حقانی فرمانده شبکه دهشت افگني و تروریستی حقانی را در فرمانی که طی آن تروریستان و افرادیکه ازاعمال دهشت افگنی حمایت مینمایند شامل لست سیاه نمود. پس انجام این عمل هرنوع دارایی و ملکیت بدرالدین حقانی وانتقل­های پولی وی، در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا مسدود گردیده است. بدرالدین حقانی […]