فرمانده شبكه حقاني شامل لست سياه شد

وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا، بدرالدین حقانی فرمانده شبکه دهشت افگني و تروریستی حقانی را در فرمانی که طی آن تروریستان و افرادیکه ازاعمال دهشت افگنی حمایت مینمایند شامل لست سیاه نمود. پس انجام این عمل هرنوع دارایی و ملکیت بدرالدین حقانی وانتقل­های پولی وی، در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا مسدود گردیده است.

بدرالدین حقانی فرمانده حمله­های تروریستی شبکه حقانی است که در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد. این شبکه درسدرفعالیت­های شورشی درافغانستان قرار دارد که مسئوول حمله­های دهشت افگنانه وسیع درمنطقه است.

 

بدرالدین پسر جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه تروریستی حقانی است. همچنان دوبرادر وی نذیرالدین حقانی و سراج الدین حقانی بر اساس تعزیرات سازمان ملل متحد شامل لست سیاه گردیده اند. همچنان بدرالدین حقانی عضو شورای میرام شاه بوده که در زمینه راه اندازی حمله­های تروریستی درمناطق شمال شرقی افغانستان با شورشیان مسلح و جنگجویان خارجی همکاری مینماید.

درماه نوامبرسال (2008) میلادی، بدرالدین مسئولیت ربودن (دیوید رهاد) گزارشگر روزنامه نیویارک تایمزآمريكا را که در سال (2009) فرار كرده بود را به عهده گرفته بود. طی زمان اسارت گزارشگر مذکور، بدرالدین منحیث جزء از شرایط رهایی دیوید به او فشار آورد تا وی ویدیوهای را تهیه نماید و نامه های را بنویسد که طی آن خواستار پول و تبادله زندانیان گردیده است.

برعلاوه اقدام­های ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد از همه کشورهای كه در سازمان ملل متحد شامل اند میخواهد تا از سرمایه، سفر و هرنوع معامله­ها با وی جلوگیری نمایند. اقدامی که علیه این دهشت افگن صورت گرفت نشان دهنده تصمیم بین المللی در زمینه از بین بردن توانمندی دهشت افگنان در راستای اجرای حملات خشونت بار، و با شکست مواجه ساختن این شبکه است.

همچنان شامل ساختن بدرالدین حقانی درلست سیاه نشان دهنده یک مرحله پاسخ دهی حکومت ایالات متحده آمریکا به تهدیدهای است که از سوی دهشت افگنان در افغانستان و پاکستان وجود دارد.

مطالب مرتبط:

1-شامل شدن رهبران حقانی در لیست سیاه

2-فرمانده جانشین پترائوس : رهبران ارشد طالبان در لیست تروریست ها قرار گیرند


پاسخی بنویسید